ช่วยน้ำท่วม จ.ลพบุรี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

รวมรูปช่วยน้ำท่วม จ.ลพบุรี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓