ช่วยน้ำท่วมที่โคราช ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

ช่วยน้ำท่วมที่โคราช ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓