พิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช

๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘
พิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘