"บวรธรรมบพิตร" ตอนที่ ๘ ของที่ระลึกในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

วีดีทัศน์อื่นๆ