"บวรธรรมบพิตร" ตอนที่ ๑ กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "สมเด็จพระสังฆราช"

วีดีทัศน์อื่นๆ