พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัส ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รองประธานกรรมการมูลนิธิ บำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๖ ปี แห่งการประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

   วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รองประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา พร้อมผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ให้แก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา ทั่วประเทศ  ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคนานาปการ  แต่ได้มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปรากฏผล เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๙ สำนัก ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 1. สำนักศาสนศึกษาวัดหัวคู้                                   สมุทรปราการ
 2. สำนักศาสนศึกษาวัดไทรเหนือ                              นครสวรรค์
 3. สำนักศาสนศึกษาวัดสังฆาราม                             สุโขทัย
 4. สำนักศาสนศึกษาวัดศรีโคมคำ                             พะเยา
 5. สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง                 เชียงใหม่
 6. สำนักศาสนศึกษาวัดศรีสระแก้ว                            หนองบัวลำภู
 7. สำนักศาสนศึกษาวัดอร่ามมงคล                           กาฬสินธุ์
 8. สำนักศาสนศึกษาวัดบ่อชะเนง                             อำนาจเจริญ
 9. สำนักศาสนศึกษาวัดสะแก                                  นครราชสีมา
 10. สำนักศาสนศึกษาวัดศาลา                                  นครราชสีมา
 11. สำนักศาสนศึกษาวัดช้าง                                    นครนายก
 12. สำนักศาสนศึกษาวัดหนองหงส์                             จันทบุรี
 13. สำนักศาสนศึกษาวัดพระปฐมเจดีย์                        นครปฐม
 14. สำนักศาสนศึกษาวัดเขาสนามชัย                          ประจวบคีรีขันธ์
 15. สำนักศาสนศึกษาวัดโคกสมานคุณ                         สงขลา
 16. สำนักเรียนวัดแสนสุข                                        กรุงเทพมหานคร
 17. สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม                                 กรุงเทพมหานคร
 18. สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิสมภรณ์                           อุดรธานี
 19. สำนักศาสนศึกษาวัดอริยวงศาราม                         ราชบุรี