ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน
๑๘๓๑. นางเทพเทพิน ประศาสน์สารกิจ ๒๐๐๐
๑๘๓๐. คุณประชุม มาลีนนท์ ๑๐๐๐๐๐
๑๘๒๙. นายสมชาย เงารุ่งเรือง ๕๐๐
๑๘๒๘. คุณธีรพจน์ จรสโรจน์กุล ๑๐๐๐
๑๘๒๗. คุณสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ ๕๐๐
๑๘๒๖. นางเจียร รอดภัย ๔๒๐๐
๑๘๒๕. นายพีระพงศ์ รอดภัย ๕๐๐๐
๑๘๒๔. บริษัท เค.เอ็น.ที. เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๕๐๐
๑๘๒๓. นางสดใส ดุลยา ๕๙๙
๑๘๒๒. นายธีรวัตร มูลศิลป์ ๑๐๐๐
๑๘๒๑. คุณกรกมล รักษนาเวศ ๑๐๐๐๐
๑๘๒๐. นายนพดล ชูชาติไทย ๑๐๐๐
๑๘๑๙. คุณนภดล จัตตารีส์ ๑๐๐๐
๑๘๑๘. คุณจักรรัตน์ ลีนุตพงษ์ ๑๐๐๐
๑๘๑๗. คุณฉันทวรรณ ฤกษ์ศรีมงคล ๙๙๙.๙๙
๑๘๑๖. คุณทิพวรรณ อนุวัตรอุดม ๑๐๐๐
๑๘๑๕. คุณประภัสสรา สิริโชติคุณากร ๕๐๐
๑๘๑๔. คุณปาริฉัตร เกิดจันทึก ๔๘๐๐
๑๘๑๓. บริษัท เค.เอ็น.ที. เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๕๐๐
๑๘๑๒. คุณสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ ๕๐๐
๑๘๑๑. คุณชัยสิน ศิริทรงธรรม ๑๐๐๐
๑๘๑๐. Mr. Masaki Kawabe ๕๐๐
๑๘๐๙. โชคชัย พลสมัคร ๑๐๐๐
๑๘๐๘. สรัญภร ชินวุฒิพงศ์ชัย ๑๐๐๐
๑๘๐๗. ธัญรัศมิ์ ศรีสุธาโรจน์ ๕๐๐
๑๘๐๖. นางสาวจรรยารักษ์ สุหร่ายคิมหันต์ ๒๐๐๐
๑๘๐๕. คุณสิริภัทร ยงพิพัฒน์วงศ์ ๕๐๐
๑๘๐๔. นายทรรศนะ​ วิชัย​ธนพัฒน์ ๘๖๘
๑๘๐๓. นางพรทิพย์ บุญพวง ๑๐๐๐
๑๘๐๒. คุณอิสริยา บัวคลี่ ๕๐๐
๑๘๐๑. พ.ญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม ๕๐๐๐
๑๘๐๐. เลิศ​ศักดิ์​ วร​ศิลป์​ชัย ๑๐๐๐
๑๗๙๙. นางสิรีธร จรัสโชติเสถียร ๑๐๐๐
๑๗๙๘. นางวสาวสุมนา อาคมสุนทร ๒๐๐๐
๑๗๙๗. นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ ๕๐๐
๑๗๙๖. นางสาวดารณี เตียงธวัช ๑๐๐๐
๑๗๙๕. นาย อนุรักษ์ ไชยเชาวน์ ๕๐๐
๑๗๙๔. นางสาว พิศมัย สุมนัสวรพันธุ์ ๕๐๐
๑๗๙๓. คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ๒๐๐๐
๑๗๙๒. เพ็ญจันทร์ เอื้อนฤมิต ๑๐๐๐