ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน
๑๖๓๐. คุณสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ ๕๐๐
๑๖๒๙. นาย ปิยชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๕๐๐
๑๖๒๘. นายสมชาย เงารุ่งเรือง ๕๐๐
๑๖๒๗. นายสมชาย เงารุ่งเรือง ๕๐๐
๑๖๒๖. นายพีรพล เกื้อโกมลเดช ๒,๐๐๐
๑๖๒๕. นางนิตยา​ อธิ​วาส​วุฒิ ๑,๐๐๐
๑๖๒๔. คุณกมลเนตร​ ยงวัฒนานันท์​ ๕๐๐
๑๖๒๓. นางสาวดารณี ฉายางาม ๓,๐๐๐
๑๖๒๒. คุณอารีนันท์ อรัณยะกานนท์ ๑,๐๐๐
๑๖๒๑. นางจำเนียรสุข ชัยสังข์ ๑,๐๐๐
๑๖๒๐. นางลำพูน ซ่อนกลิ่น ๒,๕๐๐
๑๖๑๙. คุณสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ ๕๐๐
๑๖๑๘. น.ส.รัตมณี เศรษฐวงศ์ ๑,๐๐๐
๑๖๑๗. คุณนุชรัตน์ ศิริทรัพยากร ๕๐๐
๑๖๑๖. คุณสุวรรณี จักรไชยโยค ๖๐๐
๑๖๑๕. นายสมชาย เงารุ่งเรือง ๕๐๐
๑๖๑๔. นายนพดล ชูชาติไทย ๑๐,๐๐๐
๑๖๑๓. คุณจันทร์ทิรา อารีราษฏร์ ๕๐๐
๑๖๑๒. คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ๒,๐๐๐
๑๖๑๑. คุณสว่างจิตร เลาหทัย ๕,๐๐๐
๑๖๑๐. ดร.อาษา เมฆสวรรค์ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๐๙. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ๕๖,๖๐๐
๑๖๐๘. นายกรคณพล เทพผดุงพร ๑๐๐,๐๐๐
๑๖๐๗. คุณอนุชิต สมานพิบูรณ์ ๔,๐๐๐
๑๖๐๖. Ratchanee Sutthidetkul ๑,๐๐๐
๑๖๐๕. นายณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ ๒๐๐
๑๖๐๔. นายวรา บุญมีพิพิธ ๑,๐๐๐
๑๖๐๓. คุณพงษ์ศักดิ์ ทัศนวิริยาภรณ์ ๒,๐๐๐
๑๖๐๒. Ratchanee Sutthidetkul ๑,๐๐๐
๑๖๐๑. นางสาวรสสุคนธ์ ศิวะมุทิตา ๒,๐๐๐
๑๖๐๐. นายธนิต อมรวิทยกิจเวชา ๒,๐๐๐.๑๘
๑๕๙๙. คุณสุกัญญา สุขเสรีกิจ ๑,๐๐๐
๑๕๙๘. Ratchanee Sutthidetkul ๑,๐๐๐
๑๕๙๗. คุณประสาน เสียงสุทธิวงศ์ ๒,๐๐๐
๑๕๙๖. คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ๓,๐๐๐
๑๕๙๕. คุณน้ำผึ้ง พนายางกูร ๑๐,๐๐๐
๑๕๙๔. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ๑๐,๐๐๐
๑๕๙๓. คุณอัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ์ ๕,๐๐๐
๑๕๙๒. น.ส.รสิตา เสถียรภาพงษ์ ๑,๐๐๐
๑๕๙๑. คุณรัตนา เพียรประสาธน์ศิริ ๒,๐๐๐