ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน
๒๐๔๘. คุณวราพงศ์ องค์คุณารักษ์ ๑๐,๐๐๐
๒๐๔๗. บริษัท เค.เอ็น.ที.เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๕๐๐
๒๐๔๖. คุณนีรนาท เลิศพาณิชย์กุล ๒,๕๐๐
๒๐๔๕. นายนพดล ชูชาติไทย ๓,๐๐๐
๒๐๔๔. คุณกิติมา แก้วนะรา ๕๐๐
๒๐๔๓. คุณสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ ๕๐๐
๒๐๔๒. พลเรือโท รณัชย์ -ดรุณี เทพวัลย์ ๕๐๐
๒๐๔๑. ร.ต.ท.อรรณพ อุณคหบดี ๑,๐๐๐
๒๐๔๐. คุณศุภรดา วิชชุรัตน์ ๑,๐๐๐
๒๐๓๙. คุณจิตราลักษณ์ วงศ์สิโรจน์กุล ๕๐๐
๒๐๓๘. คุณแวววลัย วัฒนา ๕๐๐
๒๐๓๗. ผ​ศ.​ดร.​กัญ​จน์​ณัฏฐ์​ เทอญชูชีพ​ ๖๐๐
๒๐๓๖. คุณนิตยา พรหมวนิช ๑๐,๐๐๐
๒๐๓๕. คุณบุญชัย ตั้งกรกนก ๕๐๐
๒๐๓๔. คุณพงศ์ธร สุคนธรักษ์ ๕๐๐
๒๐๓๓. นายปราชญา ห่วงประเสริฐ ๕๐๐
๒๐๓๒. น.ต.กัมปนาท จงสงวน ๓,๐๐๐
๒๐๓๑. นายชาเคน มานิยันต์ ๒,๐๐๐
๒๐๓๐. คุณประเสริฐสม อินทนงค์ธรกิติ ๕๑๐
๒๐๒๙. นาย​สุชาติ​ โชติ​ชัย​วิ​วงศ์​กุล ๕๐๐
๒๐๒๘. คุณบุษยภัค กุลวงษ์วาณิชย์ ๕๐๐
๒๐๒๗. คุณอัจฉราพร ลิมป์ประเสริฐกุล ๑,๐๐๐
๒๐๒๖. คุณกวีวรรณ พุทธรักษา ๑,๐๐๐
๒๐๒๕. คุณจรรยาณี วิสุทธิกุลพาณิชย์ ๒,๐๐๐
๒๐๒๔. นายนรเดช เปี่ยมไหวพริบ ๕๐๐
๒๐๒๓. คุณณัฏฐ์ภัค ภัคนิวัตน์ ๕๒๕
๒๐๒๒. คุณพิมพ์วลัย วนิชวิทย์ ๑,๐๐๐
๒๐๒๑. คุณปลอบจิต รุ่งเรือง ๕๐๐
๒๐๒๐. น.ส.เกล็ดนที กัลยาณมโน ๕,๐๐๐
๒๐๑๙. น.พ.เรืองกิตติ์ รัตนยานนท์ ๑,๐๐๐
๒๐๑๘. คุณสมชาย กิตติปาลกุล ๑,๐๐๐
๒๐๑๗. คุณนุชนาฏ ณ ระนอง ๒,๐๐๐
๒๐๑๖. คุณปรินทร์ ชัยสุบรรณ์กนก ๕๐๐
๒๐๑๕. Mr. Masaki Kawabe ๑,๐๐๐
๒๐๑๔. นายวิโรจน์ วิวัฒนธีรกุล ๕๐๐
๒๐๑๓. คุณกรุณา ทิพย์บุญราช ๑,๐๐๐
๒๐๑๒. นายเสนาะ อู่โภคิน ๑,๐๐๐
๒๐๑๑. นางวิภาพร ตรงจิตการุณย์ ๕๐๐
๒๐๑๐. คุณกิติมา แก้วนะรา ๕๐๐
๒๐๐๙. คุณพิชาภรณ์ จันทนกุล ๕๐๐